Ring til os på:

Information

Nøddeskallen

Nøddeskallen er en privat integreret institution med plads op til 25 vuggestuebørn, og op til 35 børnehavebørn . Vi har indrettet os med et fællesrum og 3 mindre rum til aktiviteter af  mindre børnegrupper.

Hvem er vi

Nøddeskallen er ejet af Susanne Pedersen og Helle Schjødt. Det er vores mangeårige erfaring og glæde ved arbejdet med børn, som sammen med en fælles lyst til at der skulle ske noget nyt, både på tilbud af pasningsmuligheder i kommunen og i vores liv, der har været med til at skabe idégrundlaget for Nøddeskallen. Med et stadigt fokus på tryghed og nærvær så vi også muligheden for at kunne tilbyde børnene flere udfordringer, end det var muligt i vores private hjem.

Det overordnede værdigrundlag

Vi ønsker at arbejde med inkluderende pædagogik, altså at tage udgangspunkt i, at barnet får mulighed for, at udvikle sin egen personlighed som en del af det sociale fællesskab. Ligeledes er det en værdi i Nøddeskallen, at give tr yghed både for børn og deres forældre, hvilket indebærer, at barnets trivsel og personlige udvikling til stadighed er i fokus.

Hvad vil vi

Det er vigtigt for os, at I og jeres barn hver dag bliver mødt af synlige og nærværende voksne, hvilket er med til at give en tryg start på dagen for både børn og forældre. Samtidig er det vigtig for os, at vores vuggestue er bygget op omkring et miljø- og allergivenligt inde- og udeklima. Dette vil være en vigtig faktor i vores valg af inventar og legetøj. Vi har ingen husdyr i Nøddeskallen.

Vi arbejder for at:

 • Have en overskuelig og forudsigelig hverdag, hvor der samtidig er plads til fleksibilitet, oplevelser, udfordringer og spontanitet
 • Tilbyde børnene et aktivt udeliv i al slags vejr
 • Yde børnene omsorg
 • Styrke børnenes selvværd gennem gensidig respekt, og derved skabe tillid og accept voksne og børn imellem
 • Skabe en atmosfære, som giver arbejdsglæde, samarbejde og plads til forskelligheder
 • Støtte børnene i sociale relationer, afprøve grænser og forstå spilleregler
 • Styrke en aldersvarende udvikling
 • Se personalets forskellighed som en styrke
 • Være en tydelig voksen i forhold til børn, forældre og kollegaer
 • Være synlig tværfagligt

Vi skal naturligvis opfylde de politiske krav til læreplaner, udviklingsplaner og børnemiljøvuderinger, samt hvad der yderligere er af krav fra kommunal side.

Dagligdagen

Vi har nogle store lyse lokaler med masser af plads. Vi har valgt  at sammensætte børnene i mindre grupper, hvor de aldersmæssigt får mulighed for, at give hinandne et passende mod- og medspil i . Børnenes forskellige behov tilgodeses således, at de større børn eksempelvis kan få lov at fordybe sig i leg eller udfordres ved leg i naturen på en anden måde, end de mindre børn endnu har behov for i så stor en udstrækning..

De forskellige traditioner så som fastelavn, fødselsdag og jul vil blive holdt i det omfang børnene kan være med og på deres præmisser.

Den daglige rutine

Vi begynder dagen i fællesrummet, hvor der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.20.

Klokken ca. 8.30 tilbydes børnene lidt formiddagsmad, i form af brød og lidt frugt/grønt. Om formiddagen laver vi mange forskellige aktiviteter/ting, hvor vi deler os op i mindre grupper. Nogle gange er det planlagt og andre gange ikke. Når vi går ture, gør vi det som regel tidligt på dagen.

Vi starter med at spise frokost ca. kl. 10.30 for de mindste børn, de større spiser gerne lidt senere. (Se også vores kostpolitik)

Børnene sover/hviler som regel mellem kl. 12 & 15. Dog følger de mindre børn deres egen rytme m.h.t. sove- og spisetider. En sund og mættende eftermiddagsmad tilbydes i takt med, at børnene vågner.

Verden omkring os

Vores lokale indkøbsmuligheder, vores dejlige natur i form af skov og strand samt et tæt samarbejde med de eksisterende institutioner i byen vil blive integreret i børnenes hverdag.

Aflevering/afhentning

I Nøddeskallen  vil vi gerne værne om vores natur, derfor ser vi gerne, at I stopper motoren på bilen, når I afleverer  og henter jeres barn.

Det er vigtigt, hvis I ikke selv har mulighed for at hente jeres barn, at der gives besked til personalet. Barnet bliver kun udleveret til andre i samråd med forældrene.

Ring til os hvis jeres barn ikke kommer

Vi vil gerne have, at I ringer inden kl. 9 hvis jeres barn ikke kommer, er blevet syg eller holder fri/ferie. Så vi kan få et overblik over dagen i forhold til personaleressourcer og aktiviteter. Hold os altid ajour med nye telefonnumre både hjemme og på job, så vi altid kan få fat på Jer, hvis det bliver nødvendigt.

Solcreme

I sommermånederne er det Jer som forældre, der er ansvarlige for at jeres barn er smurt ind i solcreme hjemmefra. Nøddeskallen skal nok smøre barnet resten af dagen efter behov. Og vi sørger for, at det solcreme vi anvender er af et anbefalet mærke til børn.

Forældresamtale

Der tilbydes faste samtaler mens barnet går i Nøddeskallen. Den første ligger ca. 3 mdr. efter barnets start, og de efterfølgende ca. når barnet fylder år. Øvrige samtaler aftales efter behov.

Ferie

Vi forventer at I holder ferie med jeres barn. En ferietilbagemelding er bindende og kan kun i meget særlige tilfælde ændres.Vi er nødt til at planægge børns og voksnes ferie omhyggeligt for at få de ressourcer vi har, til at strække sig bedst mulig.

Forsikring

Jeres barn skal være dækket af familiens ansvars- og ulykkesforsikring. Vi har ingen erstatningspligt i forbindelse med:

 • Skader opstået ved eventuel ulykke
 • Bortkomne ejendele
 • Ødelagte ejendele og lignende

Medicin

Der gives kun medicin til barnet, hvis dette er lægeordineret og med barnets navn og nøjagtige dosering. Institutionen giver ikke barnet vitaminpiller eller vitamindråber.

Sygdom

Hvis jeres barn bliver sygt, får feber eller andet der forhindrer en normal hverdag, ringer vi til Jer. Syge børn smitter raske børn og voksne. Derfor beder vi Jer om, at holde jeres barn hjemme, til det er helt rask, ikke længere smitter og er frisk, så det kan være med i de gøremål og aktiviteter, der er i Nøddeskallen.
Se også vores sygdomspolitik

Bopæl og arbejdsplads.

Sker der ændringer i adresse, telefonnummer eller skifter I arbejde, skal dette med- deles til vuggestuen. Hvis dit barn bliver sygt eller kommer til skade, er det meget vigtigt, at vi altid har de korrekte oplysninger noteret, så vi hurtigt kan få fat på dig.

Børnehave

I vil få samme tilbud fra kommunal pladsanvisning om børnehaveplads efter samme vilkår og regler, som børn i optaget i det kommunale system. Vær opmærksom på, at I selv skal skrive jeres barn på venteliste til børnehaven. Skal barnet fortsætte i Nøddeskallens børnehavegruppe, så se ventelisteregler.
Hvis I er i tvivl, så spørg i vuggestuen.

Priser 2020:

Prisen for en vuggestueplads er kr. 3.900,00.

Inkluderet i prisen er alle måltider, bleer og div. hygiejneartikler. Dog medbinges selv, hvis der er behov for specielle cremer o.lign.

Prisen for en børnehaveplads er kr. 2.550,00.

Dette inkluderer alle måltider, bleer og div. hygiejneartikler.

DOG medbringes madpakke mandag og onsdag.

Åbningstider og lukkedage

Nøddeskallen har følgende normale åbningstider.
Mandag     kl. 6.05 – 17.00
Tirsdag     kl. 6.05 – 17.00
Onsdag     kl. 6.05 – 17.00
Torsdag     kl. 6.05 – 17.00
Fredag     kl. 6.05 – 16.10

Nøddeskallens faste lukkedage er:

 • Fredag uge 41
 • 24. december og 31. december
 • Alle lørdage og helligdage

 

Nøddeskallen

Nøddeskallen er ejet af Susanne Pedersen og Helle Schjødt.

Kontakt os

Stationsvej 5, 5464 Brenderup
Tlf: 6444 2444
Mail: kontor@noeddeskallen.dk

Åbningstider

Mandag:6.05 - 17.00
Tirsdag:6.05 - 17.00
Onsdag:6.05 - 17.00
Torsdag:6.05 - 17.00
Fredag:6.05 - 16.10
Lørdag:Lukket
Søndag:Lukket