Indmeldelsesregler gældende pr. 1/1 2021:

Ved indmeldelse af Jeres barn/børn er det nødvendigt at der indbetales depositum. Dette er for, at sikre Jer en plads i iuinstitutionen. Depositummet er Kr. 3.000,00 (dette beløb gælder også søskende) som forvaltes således: Hvis barnet starter i Nøddeskallen returneres det fulde beløb når barnet stopper. Ved fravalg af pladsen tidligere end 3 mdr. før ønsket start refunderes 2/3 af beløbet. Ved fravalg af pladsen indtil 1 md. før ønsket start refunderes 1/3 af beløbet. Ved fravalg af pladsen med kortere varsel, bortfalder det fulde depositum. Kontakt os venligst for tilsendelse af indmeldelsesblanket og brev med øvrige oplysninger i forbindelse med indmeldelse.

Udmeldelse

Ønsker I at melde Jeres barn ud af Nøddeskallen, skal det være skriftligt, og med en måneds varsel til d. 1. eller d. 15. i en måned. Opsigelsen skal modtages i Nøddeskallen senest pr. d. 14. eller den sidste hverdag i måneden senest kl. 12.

Pris

Vuggestue forældrebetalingen udgør, for alle årets måneder kr. 4.398, – pr. måned. Dette inkluderer alle måltider samt bleer o.a.. der er hygiejnerelateret så længe barnet opholder sig i Nøddeskallen. 
Specialkost, som for eksempel modermælkserstatning eller anden form for særlig kost, skal I selv medbringe. 

Børnehave forældrebetalingen udgør, ligeledes for alle årets måneder kr. 2.669,- pr. måned. 
Dette inkluderer alle måltider samt bleer o.a. der er hygiejnerelateret så længe barnet opholder sig i Nøddeskallen. 

Der betales fuld forældretakst hver den 1. i måneden – også selvom barnet holder fri/ferie, der er lukket eller barnet er sygt. 
Forældretaksten kan reguleres årligt, med 1 måneds varsel og med virkning fra 1. januar.

Søskenderabat / friplads

Der ydes søskenderabat og tilskud til økonomisk friplads efter Middelfart Kommunes regler inden for private institutioner. Dog gives rabatten kun op til de kommunale takster. Der ydes også tilskud til familier, der både har barn i privat og kommunal institution. Husk, at meddele hvis der søges om økonomisk fripladstilskud.

Kommunal børnehave

I vil få samme tilbud fra kommunal pladsanvisning om kommunal børnehaveplads efter samme vilkår og regler, som børn i optaget i det kommunale system.

Vær opmærksom på, at I selv skal skrive Jeres barn på venteliste til kommunal børnehaven.

Nøddeskallens børnehave

Ønsker i, at jeres barn skal fortsætte i Nøddeskallens egen børnehave sker dette ved en forhåndstilmelding når barnet fylder to år. Der indbetales ikke nyt depositum, men fravælges pladsen sker dette efter samme regler som ved fravælgelse af en vuggestueplads. Se ovenfor.

Ønsker i en plads til jeres barn i Nøddeskallens børnehave, selvom det ikke har gået i vuggestuen, gælder samme indmeldelsesregler som ved indskrivning til en vuggestueplads.

Hvis I er i tvivl, så spørg i Nøddeskallen.

Indmeldelse

Udfyldt venligst nedenstående blanket og send den direkte til Nøddeskallen ved at trykke på Send.

Vi kontakter dig / jer snarest muligt herefter med information om optagelse eller eventuel placering på venteliste.

Indmeldelsesblanket