Forældrebestyrelsen består af seks medlemmer, en personalerepræsentant og institutionens ledere. Derudover er der to suppleanter.

Man vælges ind for to år – og valget sker til et forældremøde i marts.
Bestyrelsesarbejdet i Nøddeskallen består af ca. seks møder årligt, hvor der vil blive diskuteret overordnede politikker og værdier – herunder bl.a. kostpolitikker, åbningstider og værdigrundlag. Der er en gensidig orientering om, hvad der er relevant for dagtilbudsområdet.

Bestyrelsen er et mellemled mellem forældrene og ledelsen – og et godt forum, hvor mange ting kan vendes.
Bestyrelsen orienteres også løbende omkring Nøddeskallens daglige pædagogiske arbejde i.f.til læreplaner og tilrettelæggelse af hverdagen med fokus på et godt børnemiljø
Forældrebestyrelsen er også medvirken i nyansættelse af personale.

Derudover er bestyrelsen tovholder, i samarbejde med ledelsen, for den årlige arbejdsweekend – som finder sted.

anna

Anna Emilie Skov Uldall

Nygårdsvej 34

Folkeskolelærer

Mor til Lea i vuggestuen og Gry (starter sep 20)
Jeg har valgt at sidde med i forældrebestyrelsen, fordi jeg gerne vil være en aktiv spiller i forhold til pigernes hverdag i Nøddeskallen. Herudover vil jeg gerne støtte op om arbejdet med, at vi fortsat har en privat institution i Brenderup .

janni

Janni

Jeg hedder Janni 33 år, mor til Liam som lige er rykket op i børnehaven. Jeg bor på Kirkevej i Gl. Brenderup sammen med Anders og Liam. Jeg færdiggjorde min kandidat i styring og ledelse i januar, og er nu jobsøgende.
Jeg er i bestyrelsen, da jeg gerne vil have fingeren på pulsen, både for at kunne følge med i nye tiltag, forandringer, læringsplaner etc., men også for at have muligheden for at få en vis form for indflydelse på de ting, der bliver sat i værk. Derudover er jeg tilflytter og synes det er vigtigt, at socialisere sig blandt andre forældre, men også give Liam den bedste start i institutionslivet med gode ramme, som vi som forældre kan være med til at forme.

katrine

Katrine

Jeg hedder Katrine og er mor til Ane som går i børnehave her i Nøddeskallen.

Vi bor i Nørre Aaby og jeg er hjemmegående pt.

Jeg glæder mig til at starte i forældrebestyrelsen, og få et indblik i de pædagogiske overvejelser der ligger bag, alle deres gode tiltag. Jeg vil gerne bidrage med det som jeg nu kan i forhold til det daglige i Nøddeskallen og arrangementer.

lily

Lily

Jeg hedder Lily og er mor til Josephine, der hører til hos minigræshopperne i børnehaven.

Vi er for nyligt flyttet tilbage til Fyn efter 1,5 år i Aabenraa. Her var jeg formand i forældrebestyrelsen på Josephines institution og nød de administrative og sociale arrangementer, der fulgte med på sådan en post. Jeg håber, at kunne være med til at arrangere hyggelige oplevelser og arrangementer for forældre, børn og ansatte i Nøddeskallen og bidrage til et godt samarbejde.

Privat bor jeg med min mand og datter i Sletterød, hvor vi har købt en gammel skole, som vi renoverer og jeg arbejder til hverdag som læge.

sofie

Sofie

Jeg hedder Sofie og jeg er 37 år, gift med Steffen og mor til Kaya og Thea i hhv. Storegruppen og Minigruppen i børnehaven. Jeg er valgt ind i forældrebestyrelsen som suppleant.

Vi er flyttet til Bubbel fra Langeland for to år siden, bl.a. for at komme tættere på bedsteforældre i Strib.

Jeg er uddannet ergoterapeut og arbejder på Langeland med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger til kommunens borgere.

Jeg har valgt at sidde med i forældrebestyrelsen for at have mulighed for at være med til at have indflydelse på mine børns hverdag i Nøddeskallen, få en større forståelse for, hvilke refleksioner der ligger bag de beslutninger der træffes i det pædagogiske arbejde, samt for at lære andre forældre at kende i nærområdet.