Forældrebestyrelsen består af seks medlemmer, en personalerepræsentant og institutionens ledere. Derudover er der to suppleanter.

Man vælges ind for to år – og valget sker til et forældremøde i marts.
Bestyrelsesarbejdet i Nøddeskallen består af ca. seks møder årligt, hvor der vil blive diskuteret overordnede politikker og værdier – herunder bl.a. kostpolitikker, åbningstider og værdigrundlag. Der er en gensidig orientering om, hvad der er relevant for dagtilbudsområdet.

Bestyrelsen er et mellemled mellem forældrene og ledelsen – og et godt forum, hvor mange ting kan vendes.
Bestyrelsen orienteres også løbende omkring Nøddeskallens daglige pædagogiske arbejde i.f.til læreplaner og tilrettelæggelse af hverdagen med fokus på et godt børnemiljø
Forældrebestyrelsen er også medvirken i nyansættelse af personale.

Derudover er bestyrelsen tovholder, i samarbejde med ledelsen, for den årlige arbejdsweekend – som finder sted.

Mathias

Matthias Hessels

Formand

Jeg er 29 år gammel far til to piger her i institutionen, Anna i børnehaven og Karla i vuggestuen. Jeg er uddannet ingeniør og arbejder pt. som softwareudvikler.

For mig er bestyrelsen en måde at komme tæt på mine børns hverdag og hjælpe Nøddeskallen blive et endnu bedre sted for vores alle sammens børn. For at det skal kunne lykkes skal der være et godt, tillidsfuldt forhold mellem forældrene og Nøddeskallen, og det er noget at det jeg glæder mig til at arbejde med.

Mia

Mia Stræde

Næstformand

Jeg hedder Mia Stræde. Jeg er mor til Laura i børnehaven, og Mads - som går i dagpleje. Jeg har været i bestyrelsen siden 2021.

Jeg valgte at stille op til bestyrelsen for at få bedre indsigt i det pædagogiske arbejde, og få en bedre føling med dagligdagen i Nøddeskallen. Det er nemlig ikke så tit jeg henter/bringer. Jeg er anæstesilæge på Vejle sygehus og har derfor ret skiftende arbejdstider.
I kraft af min profession har jeg mulighed for at være en faglig sparringspartner for den øvrige bestyrelse og Helle, når vi skal skabe de bedste sunde rammer for vores børn og med mindst mulig sygdom. Omvendt skal vi heller ikke have for rigide rammer, som kan gøre det svært at få dagligdagen til at hænge sammen i familierne.

Jeg ønsker at støtte op om de bedste rammer for vores børn og et stabilt og inspirerende arbejdsmiljø for de voksne som jo i sidste ende kommer positivt tilbage til vores børn.

sofie

Sofie

Medlem

Mit navn er Sofie og jeg er mor til Thea i børnehaven. Til dagligt arbejder jeg som ergoterapeut og sagsbehandler på hjælpemidler i Langeland kommune. Jeg har været i bestyrelsen i Nøddeskallen siden 2019 og jeg vil gerne være med, for at have en indlflydelse på institutionens værdier og tilgang til arbejdet med vores alles børn.

Lena

Lena

Medlem

Mit navn er Lena, jeg er 32 år. Jeg er gift med Kim og sammen har vi Elliot på 3,5 år som går i minigruppen og Nohr på 2,5 år som går i overgangsgruppe. Vi bor i Vejrup, i en gammel ejendom hvor vi nyder at bruge tid i køkkenhaven og på at istandsætte huset.
Desuden holder jeg meget af at vandre, dyrke yoga og tage på sheltertur.

Til daglig arbejder jeg ved BrenderupHus, som er en økologisk købmand og café. Økologi og bæredygtig livsstil er i øvrigt noget som ligger mig meget på sinde, at videreformidle til vores børn.

Jeg har valgt at stille op til forældrebestyrelsen da det er vigtig for mig at deltage til fællesskabet og få indblik i børnenes institutionsliv.

Lars

Lars Finnemann Damgaard

Medlem

Jeg hedder Lars Finnemann Damgaard og er gift med Caroline.  Jeg er far til Elias, som går i Nøddeskallen og hans lille søster Mathea, der er skrevet op til at gå i børnehaven i Nøddeskallen.

Vi bor i lidt nord for Brenderup i Bro, hvor jeg sammen med min familie driver et landbrug.

Grundet mine arbejdstider er det næsten alt Caroline der henter, derfor er jeg meget tilfreds med, at jeg er blevet et af de ny medlemmer i forældrebestyrelsen, for at jeg kan være en aktiv dele af min søns tid i børnehave. Jeg er en meget lige til og arbejdsom person. Begge disse kvaliteter vil jeg tage med i mit arbejde i forældrebestyrelsen. Jeg håber til at være med til at gøre vores arbejde i forældrebestyrelsen produktivt og målrette. Så forældrebestyrelsen kan støtte nøddeskallen i at skab en god hverdag for børnene.

Ida

Ida

Medlem

Jeg hedder Ida og er mor til Eske (børnehaven) og Anna (vuggestuen).
Vi bor på Bryggervej i Brenderup.
Til daglig arbejder jeg som læge.

Jeg har valgt at være med i forældrebestyrelsen for at få større indsigt i børnenes hverdag i Nøddeskallen og de beslutninger, der ligger bag de tiltag, som bliver gjort. Jeg vil gerne være med til at iværksætte idéer som sikrer vores børn en god hverdag i Nøddeskallen. Derudover synes jeg det er rart at lære nogle af de andre forældre i institutionen lidt bedre at kende.