Ring til os på:

Fleksibel pasningsordning i dagtilbud

Fra den 1.1.2019 blev der ved lovændring vedtaget, at forældre hvor en eller begge forældre afholder orlov i henhold til barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen. Der er ret til deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn.
Du skal ansøg Middelfart kommune om fleksibel pasning i form af deltidsplads ved barsel eller ved kombinationstilbuddet. For at kunne benytte sig af tilbuddene, forudsætter det, at det kan dokumenteres at arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets åbningstid. Kontakt kommunen for at hører nærmere om ansøgning og regler.

Kombinationstilbuddet kan tilbydes til en deltidsplads på 30 eller 37,5 timer pr. uge.

Takster for kombinationstilbud i Nøddeskallen

Børnehave 37,5 timer incl. frokostordning 2100,- Pr. måned
Børnehave 30 timer incl. frokostordning 1800,- Pr. måned
Vuggestue 37.5 timer incl. frokostordning 3400,- Pr. måned
Vuggestue 30 timer incl. frokostordning 2700,- Pr. måned

Takster for deltidsplads ved barsel i Nøddeskallen

Børnehave 30 timer incl. frokostordning 1750,- Pr. måned
Vuggestue 30 timer incl. frokostordning 2700,- Pr. måned

Deltidspladsen kan benyttes mellem kl. 8.00 – 14.00 eller kl. 9.00- 15.00 men aftales nærmere med lederne af Nøddeskallen.
Misligholdes aftalen, bringes aftalen til ophør den sidste hverdag i måneden.
Aftalen anses for misligholdt, når aftalens tidsrum overskrides for 3. gang.

Der betales fuld pris for kost.

Perioden skal være på minimum 2 måneder.

Når deltidspladsen ophører konverteres pladsen til en fuldtidsplads.

Nøddeskallen

Nøddeskallen er ejet af Susanne Pedersen og Helle Schjødt.

Kontakt os

Stationsvej 5, 5464 Brenderup
Tlf: 6444 2444
Mail: kontor@noeddeskallen.dk

Åbningstider

Mandag:6.05 - 17.00
Tirsdag:6.05 - 17.00
Onsdag:6.05 - 17.00
Torsdag:6.05 - 17.00
Fredag:6.05 - 16.10
Lørdag:Lukket
Søndag:Lukket