Forældrebestyrelsen består af 6 medlemmer, 1 personalerepræsentant og institutionens ledere. Derudover er der 2 suppleanter.

Man vælges ind for to år – og valget sker til et forældremøde i marts.
Bestyrelsesarbejdet i Nøddeskallen består af ca. 6 møder årligt, hvor der vil blive diskuteret overordnede politikker og værdier – herunder bl.a. kostpolitikker, åbningstider og værdigrundlag. Der er en gensidig orientering om, hvad der er relevant for dagtilbudsområdet.

Bestyrelsen er et mellemled mellem forældrene og ledelsen – og et godt forum, hvor mange ting kan vendes.
Bestyrelsen orienteres også løbende omkring Nøddeskallens daglige pædagogiske arbejde i.f.til læreplaner og tilrettelæggelse af hverdagen med fokus på et godt børnemiljø
Forældrebestyrelsen er også medvirken i nyansættelse af personale.

Derudover er bestyrelsen tovholder, i samarbejde med ledelsen, for den årlige arbejdsweekend – som finder sted.

Anne Heilmann, formand

Jakob Nielsen, næstformand

Mikael Sørensen

Thomas Heltov Jakobsen

Louise Brødsgaard

Pi Bo Nielsen